Đầu Tư Là Gì?

Rõ ràng, mọi người đều muốn kiếm tiền và có nhiều tiền. Thật dễ hiểu khi những người đầu tư muốn đạt được sự tự do cá nhân, cảm giác an toàn và khả năng có thể mua được mọi thứ họ muốn trên đời.